FAQ

Algemene voorwaarden

 

In deze voorwaarden betekent:

 

Klant:

degene die een overeenkomst met Koetje-Boe is aangegaan en die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 

Koetje-Boe:

een onderdeel van Allround-Computing, een bvba die zich in IT, netwerk, grafisch en web profileert.

 

E-mail:

mieke@koetje-boe.com

 

Ondernemingsnummer:

be 0462 392 268

 

Opdracht:

een door de klant verstrekte opdracht om door Koetje-Boe drukwerk, doopsuiker of goederen te laten vervaardigen en te verzenden naar een van te voren afgesproken adres in België of Nederland.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen klant en Koetje-Boe. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Opdracht

Alle bestellingen moeten via e-mail worden opgegeven zodat akkoord kan worden gegaan met de leveringsvoorwaarden. Bij bestellingen die telefonisch worden gedaan, wordt gewezen op de leveringsvoorwaarden en heeft de klant de plicht deze zelf te lezen via de website. Alle opdrachten worden per e-mail bevestigd. Heb je binnen 6 werkdagen niets van mij vernomen, dan vraag ik je om zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. Wellicht heb ik dan niets ontvangen.

 

Gegevens op kaart

Ik stuur je altijd een laatste definitieve versie van het drukwerk. Lees deze alsjeblieft goed na, want na akkoord ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Ik ben na jullie akkoord niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het drukwerk.

 

Herroepen

In toepassing van art. 47 §4,1°en 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming kan de consument de overeenkomst niet herroepen.

 

Annulering

Beslis je na ontvangst van de digitale drukproef toch af te zien van een bestelling, dan rekenen wij het geleverde werk aan:

  • Voor kaarten uit de vaste collectie: € 50 (excl. btw)
  • Voor maatwerk: € 130 (excl. btw)
  • Reeds uitgevoerd drukwerk en/of materialen (extra's): 100% van deze kosten

 

Betaling

Betalen kan volgens je eigen voorkeur: bij afhaling of levering, cash of via overschrijving.

Bij afhaling in Herk-de-Stad kan er ook met bancontact betaald worden.

 

Levering

De levering van geboortedrukwerk gebeurt binnen drie werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levering van kaarten gebeurt zo snel mogelijk tenzij dit – om welke reden dan ook- niet haalbaar is. Hiermee bedoelen wij eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals een koeriersdienst of Taxipost en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. De klant is eindverantwoordelijk voor het controleren op juistheid en het aanleveren van de benodigde gegevens.

 

Aansprakelijkheid

Koetje-Boe sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Koetje-Boe verzonden producten. Koetje-Boe sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van een Koetje-Boe kaart.

 

Juistheid van de kleuren

Ik laat mijn standaard kaartjes digitaal drukken op 300 gr maco papier. De kleuren die je ziet op je scherm van je computer en de kleuren van een papieren kaartje kunnen variëren. Dit kan liggen aan de instellingen van je beeldscherm, de instellingen van de printer, weersomstandigheden, papiersoort. Zo kan het zijn dat de kleur van de kaartjes en stickertjes licht variëren. Dit kan zijn omdat het ene op 300 gr maco gedrukt wordt en de stickertjes op een lichter papier met aan één zijde zelfklevende folie.

 

Privacy

Koetje-Boe respecteert de privacy van de bezoekers van de Koetje-Boe website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel met uw bezoek aan de website verschaft vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

 

Auteursrecht

Op alle op onze site afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Koetje-Boe. Om deze reden is het tevens niet mogelijk kaarten zonder

'design: Koetje-Boe.com' te bestellen.

Copyright @ All Rights Reserved Koetje-Boe

 

Koetje-Boe is een onderdeel van Allround Computing BVBA